ธรรมศาสตร์จัดการแข่งขัน Thammasat University to Host Asia MOOT CORP 2005 ครั้งแรกในประเทศไทยfor the First Time in 2005

กรุงเทพฯ Bangkok – December 16, 2004- 17 ธันวาคม 2547 – แข่งขัน Asia MOOT CORP หรือ การแข่งขันแผนธุรกิจระดับภาคพื้นเอเชีย ประจำปี 2548 จะมีขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2548 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน Asia Moot Corp ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ฮาวายและประเทศไทย รวมจำนวน 20 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยทีมจากประเทศไทยจะประกอบด้วยทีมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศ 3 แห่งคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันแผนธุรกิจ Asia MOOT CORP คือเพื่อผลักดันความเป็นผู้ประกอบการและส่งเสริมความสามารถของการเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคตให้แก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านการบริหาร ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาค โดยการแข่งขัน Asia MOOT CORP ครั้งแรกจัดขึ้นโดย Chinese University of Hong Kong ที่ฮ่องกง ในปี พ.ศ. 2541-2544 และต่อมาในปีพ.ศ. 2545-2547 การแข่งขัน Asia MOOT CORP จัดขึ้น ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี University of Hawaii at Manoa เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

อันดับหนึ่งของการแข่งขันแผนธุรกิจในเอเชีย

ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะจัดทำแผนธุรกิจขึ้นและนำเสนอแผนธุรกิจดังกล่าวต่อคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษา โดยผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่คณะกรรมการว่า หากโครงการธุรกิจของตนได้รับเงินทุนสนับสนุนแล้วจะสามารถสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจจริงที่ประสบความสำเร็จได้ เงินรางวัลที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท โดยทีมที่ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5 แสนบาท หรือ 12,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมรับสิทธิ์เป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าชิงชัยในการแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลก Global Moot Corp 2005 ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอมริกา

สำหรับการแข่งขันในระดับ Global MOOT CORP 2004 ณ University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐ อมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทีม Nuti-Loc จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศในการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย (Asia MOOT CORP 2004) ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่เวทีการแข่งขันระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 30 ทีม

MOOT CORP –เวทีการแข่งขันแผนธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

MOOT CORP ถือกำเนิดจากแรงบันดาลใจของนักศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจของ University of Texas at Austin ในปี พ.ศ. 2527 ซึ่งการแข่งขัน MOOT CORP เป็นการแข่งขันแผนธุรกิจการแข่งขันแรกที่มีการจัดขึ้น และเป็นการแข่งขันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก โดยได้รับการกล่าวขวัญจากนิตยสารระดับโลก เช่น นิตยสาร Business Week ว่าเป็นที่สุดของการแข่งขันแผนธุรกิจ และในเดือนพฤษภาคมของทุกปี นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางด้านธุรกิจชื่อดังทั่วโลกต่างมารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งในระดับโลก “World Champion” พร้อมเงินรางวัล มูลค่ากว่า 150,000 เหรียญสหรัฐ

มร.บิล แรนดอล ผู้อำนวยการ Asia Moot Corp ให้ความเห็นว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดการแข่งขันประจำปี 2548 ซึ่งจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบันทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจสูง ดังนั้น การแข่งขัน Asia Moot Corp จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จริงนอกเหนือจากในชั้นเรียน โดยมีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจใหม่พร้อมได้รับการสนับสนุนในด้านเงินทุน ทางธรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะต้อนรับกลุ่มนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่มาร่วมการแข่งขัน Asia Moot Corp 2005 ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้”

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ www.asiamootcorp.org