พิธีลงนามเซ็นสัญญาการบริหารและจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

ยุทธ โรจน์วีระสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เกียรติศักดิ์ ระมะนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด ทำพิธีลงนามสัญญาการบริหารและจัดการระบบสิ่งแวดล้อม กับ มร. อิงวา ฮาวเบอร์ และ ประเสริฐ ปิ่นงาม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เกื้อกูลตะวันออก จำกัด ในการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมภายในเขตอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา