“บริติช เคานซิล” จัดแคมป์ภาษาอังกฤษที่ The Horseshoe Point จ.ชลบุรี

หากน้องๆ ยังไม่ได้วางแผนกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนี้ บริติช เคานซิล ขอเชิญให้ลองมาร่วมแคมป์ภาษาอังกฤษที่ The Horseshoe Point จ.ชลบุรี แคมป์ของเราจะเน้นไปที่การพัฒนาความมั่นใจ การกล้าแสดงออกของน้องๆ และสอดแทรกทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับน้องๆ อาทิ ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีวินัยของตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์

แคมป์ภาษาอังกฤษ 5 วันที่จัดขึ้นนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2548 จะเป็นของน้องๆ อายุระหว่าง 12-13 ปี และในช่วง 4-8 เมษายน 2548 จะเป็นของน้องๆ อายุระหว่าง 14-16 ปี

สนใจสมัครได้ที่ 02-652-5480-9 ต่อ 404 และ 405 หรือที่บริติช เคานซิล ลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และปิ่นเกล้า