ท็อปส์ จัดงาน “ของดีเมืองเพชรบูรณ์”

นายดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กลาง) ร่วมกับคุณจิรนันท์ ผู้พัฒน์ รองประธานบริหารสายจัดซื้อและการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลของดีเมืองเพชรบูรณ์” เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ มะขามหวาน สินค้ากลุ่มเกษตรระดับ 3-5 ดาว จำนวน 53 รายการที่แปรรูปมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สินค้าผักปลอดสารพิษ อาหารขึ้นชื่อเมืองเพชรบูรณ์ รวมถึงแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์