กำไรไทคอนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 40


by admin
25-02-2005 00:00:00

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจการให้บริการโรงงานให้เช่าในประเทศไทยได้ประกาศผลกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 289.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีกำไรสุทธิในปี 2546 และ 2547 เป็นจำนวน 207.6 และ 289.5 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรต่อหุ้น (พื้นฐาน) ในปี 2546 และ 2547 เป็นจำนวน 0.57 และ 0.52 ล้านบาท ตามลำดับ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter