ซีดีจีแต่งตั้งผู้บริหารใหม่

กลุ่มบริษัทซีดีจีผู้ให้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 บริษัท คือ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี “ThanksPress@CDG 2005” โอกาสเดียวกันนี้ คุณนาถ ลิ่วเจริญ (กลาง) ประธานกรรมการบริหารได้แสดงความยินดีกับคุณวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ณ hu’u in Bangkok, Ground Floor, The Ascott Tower