เอ็ม ลิ้งค์ฯ ส่งมอบวิทยุสื่อสาร ดิจิตอล ทรังก์ เรดิโอ “โปรเจ็คสนามบินสุวรรณภูมิ”

นายนิรัตน์ สมิตินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ รับมอบวิทยุสื่อสาร Digital Trunked Radio รุ่น MTP 750 และ MTM 700 ยี่ห้อ โมโตโรล่า จำนวน 3,000 เครื่อง มูลค่า 226 ล้านบาท เนื่องในโอกาสการส่งมอบงานจากบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธัญญวัฒน์ ประจวบเหมาะ เป็นผู้แทนส่งมอบงาน ซึ่งทรังก์ เรดิโอเหล่านี้จะใช้สำหรับกิจการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548