เซเรเนดโดยเอไอเอส รวมแฟนเพลงรุ่นเก๋า คนรักฟรานซิส ยิป

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของคอนเสิร์ต “ฟรานซิส ยิป ไลฟ์ อิน แบ็งคอก” ต้อนรับลูกค้าเซเรเนดคอป๊อป แฟนเพลงรุ่นเก๋าคนรักฟรานซิส ยิป ด้วยการจัดบู๊ธเซเรเนดเลี้ยงค็อกเทลให้ได้อิ่มหนำกัน ก่อนล่องลอยไปกับบทเพลงแห่งความหลัง และตรึงตากับท่วงทำนองและน้ำเสียงทรงพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของฟรานซิส ยิป …สุดยอดนักร้องป๊อปสาวชาวฮ่องกง กับคอนเสิร์ตเต็ม รูปแบบ 2 ชั่วโมงโดยมิได้หยุดพัก ณ บีอีซีเทโรฮอลล์ สวนลุมไนท์บาร์ซ่า

การรวมพลังคนรักฟรานซิส ยิป โดยเฉพาะวัยรุ่นในยุค 70s ที่มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ อาทิ ทวีศักดิ์ และ ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์, ชัยโรจน์ และ กลอเรีย มหาดำรงค์กุล, จิตรา เตชะไพบูลย์, ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง, ทิพาพร อัชนันท์, จิตรา ก่อนันทเกียรติ, ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, ศิริมา เจนจินดาวงศ์, ดร.เจริญศรี ท่วมสุข, สริยา สิวายุ, รุ่งฤดี พูนทรัพย์มณี, เพชรรัตน์ วิไลลักษณ์, กิ่งแก้ว ลิมปิสุข, ปราณี รักสินเจริญศักดิ์, กฤตลักษณ์ เศรษฐบุตร, วัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา, จุรี โอศิริ, เศรษฐา และ อรัญญา ศิระฉายา, วทัญญู มุ่งหมาย, ศิรินทรา นิยากร, ชาญกิตติ์ ณ ระนอง, ชนานา นุตาคม เป็นต้น