เปิดโลกการเรียนรู้

บริษัทโมโน กรุ๊ป มอบของแด่ คุณวิสิต เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเด็ก ในโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 15 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ ให้กับเด็กด้อยโอกาส สร้างแนวคิดที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความหวังที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น ณ ค่ายสุรสิงหนาท (พัน ร.7) จ.ระยอง เมื่อเร็วๆนี้