โนโวเทลร้อยรัก เพื่อเด็กน้อย

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทุกครั้งที่ท่านสั่งโค้ก แฟนต้า สไปร์ท หรือชีวาส จากทุกห้องอาหาร และสถานบันเทิงของโรงแรมฯ หมายถึงท่านได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2 บาทให้กับเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส ในประเทศไทย