บ้านปูฯ มอบทุนกว่า 2.65 ล้านบาท ในโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”

ลำปาง – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโรงเรียนในชนบทพัฒนาระบบการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบเงินสนับสนุนกว่า 2.65 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” และโครงการ “ให้ 1 ได้ 2” จำนวน 6 แห่งที่อยู่ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำไปพัฒนาระบบไอทีของโรงเรียน โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจาร์ณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนดังกล่าว