ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตเรื่องน้ำ ร่วมประชุมและสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำฟรี

การประปานครหลวง กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน้ำเสีย ขอเชิญองค์กรและบุคคลที่สนใจร่วมฟังการประชุมและสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำ ฟรี ในวันที่ 6 – 7 ตุลาคม ระหว่างงาน “อะควาเทค เอเชีย 2005” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

งานนี้เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีและบริการทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ อาทิ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืนและระบบการจัดส่งน้ำ การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียให้คืนสู่สภาพปกติ และศักยภาพในการบำบัดน้ำเสียของประเทศไทย เป็นต้น โดยมีผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ประเทศไทย) สถาบันเทคโนโลยี ฮาบิน (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ (ประเทศอินเดีย) สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปาดัง (ประเทศอินโดนีเซีย) ดีเอชวี วอเตอร์ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ฯลฯ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานจากบริษัทชั้นนำ 20 ประเทศทั่วโลก

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา การจัดการทรัพยากรทางน้ำและเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย “อะควาเทค เอเชีย 2005” สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่คุณอังคณา ธีรพรอมรรัตน์ สำนักงานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์งานฯ โทรศัพท์ 02 231 6158-9 อีเมล์ angkana@thanaburin.co.th