แอเรียนสเปซ คว้าสัญญาส่งดาวเทียมไทยคม 5

ชินแซทเทลไลท์ ไว้วางใจแอเรียนสเปซส่งดาวเทียมไทยคม 5

เมืองเอ็ฟฟรี ฝรั่งเศส – 7 กันยายน 2548 – ดร. ดำรง เกษมเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) และ มร.ฌอง-อีฟส์ เลอกาลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอเรียนสเปซ ได้ร่วมกันในงานสัปดาห์ธุรกิจดาวเทียมโลก 2005 (World Satellite Business Week 2005) ว่าทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันลงนามในสัญญาว่าจ้างให้แอเรียนสเปซเป็นผู้ส่งดาวเทียมไทยคม 5