สัมมนาหัวข้อ “ รับมือผื่นร้าย …ง่ายนิดเดียว ”

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ รับมือผื่นร้าย …ง่ายนิดเดียว ” ซึ่งจัดขึ้น 2 รอบ รอบแรก วันที่ 14 ตุลาคม 2548 เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ตึกสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี บรรยายโดย พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช และ พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ ส่วนรอบที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2548 เวลา 11.30-15.00น. ณ ห้องประชุม 8D5 โรงพยาบาลกรุงเทพ บรรยายโดย พญ.ศิริพร หิรัญนิรมล และ พญ.ลินน่า งามตระกูลพานิช โดยทั้ง 2 รอบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งๆสิ้น สอบถามเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่ง สำหรับงานวันที่ 14 ที่ คุณประทุม บูรณะกุล โทร 0-2354-8333 ต่อ 2509 ส่วนของวันที่ 16 โทร 1719