ไบเออร์ เปิด ‘ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ’ มุ่งให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบบครบวงจร

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด นำโดย มร. นิโคลัส เบคเคอร์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ ไบเออร์เฮลท์แคร์ จับมือ นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ประจำคลินิกครอบครัวและสุขภาพทางเพศ และ รศ.นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ แพทย์ประจำแผนกสุขภาพเพศชาย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัว ‘ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ’ เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพศชาย อันเกี่ยวเนื่องกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ Erectile Dysfunction (ED) โดยเฉพาะ ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ให้ได้รับทราบข้อมูลแบบครบถ้วนเพื่อสามารถหาการวินิจฉัยถึงสาเหตุและรักษาอาการของโรคได้อย่างเหมาะสม

โดยหน้าที่หลักของ ‘ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ’ คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพศชาย โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับภาวะโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นหลักแก่สาธารณชน และพร้อมเป็นศูนย์กลางติดต่อที่ผู้ป่วยจากภาวะดังกล่าวให้สามารถขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรค EDได้ ทั้งนี้ บริการของทางศูนย์ครอบคลุมการให้คำปรึกษา ผ่านศูนย์ฮอตไลน์ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-422-2988 และผ่านเว็บไซต์ www.thaied-clinic.com รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ED ผ่านทาง สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดสัมมนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและสาธารณชนทั่วไป

“ข้อมูลจากสถิติระบุว่า ประชากรเพศชายจำนวนกว่า 152 ล้านคนทั่วโลกประสบปัญหาจากโรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศ และมีการประมาณการณ์กันว่า ชายไทยจำนวนกว่า 3 ล้านคน ก็ประสบปัญหาจากโรคดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่มีเพียง ร้อยละ10 ของจำนวนนี้เท่านั้นที่ พยายาม ค้นหาวิธีรักษาอย่างเหมาะสม” รศ.นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ แพทย์ประจำ แผนก สุขภาพเพศชาย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หนึ่งในคณะแพทย์ ที่ปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพของศูนย์ฯกล่าว โดย รศ.นพ. สมบุญ กล่าวเสริมว่า “ผู้ชายที่ประสบภาวะหย่อนสมรรถภาพ ทางเพศจะไม่ประสบความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตนเองเท่าที่ควร ซึ่งหมายรวมถึงชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน และความสุขในชีวิตโดยทั่วๆ ไป”

“โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถส่งผลกระทบผู้ชายหลายด้าน รวมถึงความมั่นใจ และความภูมิใจในตนเองด้วย ซึ่งโดยทั่วไปมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคซึมเศร้า และเป็นสาเหตุสำคัญในการเลิกกันของคู่สัมพันธ์ด้วย” นายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล จิตแพทย์ประจำคลินิกครอบครัวและสุขภาพทางเพศ โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าว “ชายไทยควรได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอย่างเหมาะสมมากกว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้แหล่งข้อมูลที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสภาวะของโรคนี้จะนำมาสู่การหาหนทางรักษาที่เหมาะสมต่อไป” นายแพทย์ สุกมล กล่าวเพิ่มเติม

“การก่อตั้ง ‘ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ’ มีพื้นฐานความคิดมาจากความต้องการที่จะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่ประสบ ปัญหาจากโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ได้รับข้อมูล ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโรคดังกล่าว” มร. นิโคลัส เบคเกอร์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ ไบเออร์เฮลท์แคร์ ภายใต้ บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด กล่าว

“สำหรับชื่อศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพ ชายมีไฟ ทางศูนย์ต้องการใช้ชื่อที่สามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาโรคนี้ ได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็นนัยที่สื่อให้เห็นว่า ‘ชายมีไฟ’ อาจเป็นใครก็ได้ที่ประสบปัญหาจากโรคดังกล่าวแต่ยังให้ความ สำคัญกับความรักและเอาใจใส่ ความพึงพอใจของคู่รัก ของตนอย่างเต็มที่ และต้องการที่จะร่วมกันพัฒนาให้ความสัมพันธ์ ดังกล่าวมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งเพศสัมพันธ์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ โดยชายมีไฟจะเป็นชายที่มี ชีวิตรักที่มีชีวิตชีวาและสามารถ ให้ความสุขกับคู่รักของตนเองได้ตราบนานและทุกเวลาที่ต้องการ” มร. นิโคลัส กล่าวสรุป

งานแถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ”

นิโคลัส เบคเคอร์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ ไบเออร์เฮลท์แคร์ จับมือ นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล (ซ้ายสุด) จิตแพทย์ประจำคลินิกครอบครัวและสุขภาพทางเพศ และ รศ.นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ (ขวาสุด) แพทย์ประจำแผนกสุขภาพเพศชาย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดตัว ‘ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ’

รศ.นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโรคอี.ดี.

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล ความมั่นใจของหมอกับศูนย์ใหม่เพื่อชายมีไฟโดยเฉพาะ

บรรยากาศการบรรยายในงานเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลสมรรถภาพชายมีไฟ”