TCS & มศว ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้นอกห้องเรียน


by admin
17-10-2005 00:00:00

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดตัวโครงการเครือข่ายไร้สาย SWU WiSE (Wireless Services for Education) โดยมีบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) เป็นผู้ติดตั้ง WLAN ของอัลคาเทล ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด WLAN 2nd Generation

ทั้งนี้ โครงการ SWU WiSE จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการสนับสนุนนักศึกษายุค ICT โดยมี รศ.สุมาลี เหลืองสกุล (แถวนั่ง : ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ (แถวนั่ง : ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต (แถวนั่ง : ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) , นายสุรศักดิ์ เหรียญประกายแสง (แถวนั่ง : ขวา) General Manager – Enterprise Solution Division บริษัท อัลคาเทล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter