ESRI แนะนำเครื่องจีพีเอสนำทางรุ่น GPSMAP 60CS

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเครื่องนำทางโดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม (GPS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี แนะนำเครื่องจีพีเอสรุ่น GPSMAP 60CS มีช่องรับสัญญาณ 12 ช่อง ทำให้สามารถคำนวณค่าพิกัดได้เร็ว แสดงตำแหน่งเมืองสำคัญๆ ด้วยความละเอียดสูง และสามารถบันทึกข้อมูลแผนที่ลงในเครื่องได้ถึง 56 MB รองรับการนำทางแบบ Turn by turn ด้วยการเพิ่มแผนที่ประเทศไทยชุด city select สามารถแสดงภาพ highway หรือภาพสามมิติได้ มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิคส์สำหรับบอกทิศเหนือจริงขณะอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถรู้ทิศทาง รวมทั้งฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ อีกครบครัน