องค์กรดีเด่นแห่งปี

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นายไตรมาส แผ้วประยูร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ ในฐานะที่ไทยประกันชีวิตได้รับคัดเลือกให้เป็น “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2548” สาขาสถาบันการเงิน (ธุรกิจประกันชีวิต) โดยพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม