ประชุมสัมมนาเรื่อง “Weather Index Insurance for Agriculture in Thailand”

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมการประกันภัยและตัวแทนสมาคมวินาศภัยและบริษัทประกันภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมการประกันภัยเรื่อง “Weather Index Insurance for Agriculture in Thailand” ณ ห้องประชุมกรมการประกันภัย ชั้น 9 โดยมีวิทยากรจากธนาคารโลกมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย โดยใช้ดัชนีสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงในภาคเกษตรกรรม เมื่อเร็วๆ นี้