เอ็มเอฟซีบริหารกองทุนส่วนบุคคลให้สภากาชาดไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากสภากาชาดไทยแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยดร.พิชิต อัคราทิตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการของเอ็มเอฟซี และคุณแผน วรรณเมธี (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้ลงนามในสัญญา และมีผู้บริหารจากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นพยาน