ทีดับบลิวแซดฉลองซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันแรก

ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีดับบลิวแซด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ) ที่เข้าทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก ในหมวดสื่อสาร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

จากซ้าย
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางปิยะนุช รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
นายมานะ พงศานรากุล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย