“เชฟเฉพาะกิจ” รวมใจหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด ช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ห้องอาหารญี่ปุ่น “สึ และ นามิ” โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ร่วมกับนิตยสาร Prestige จัดกิจกรรมห้องอาหารญี่ปุ่นสูตรคนดังโดย “เชฟเฉพาะกิจ” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เพื่อหารายได้มอบให้แก่มูลนิธิสรัสสวดี เพื่อเด็กและการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารเรียนและห้องสมุดฝให้แก่โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส