NCCLS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น CLSI มาครบ 1 ปีแล้ว


by admin
02-02-2006 00:00:00

เวย์น, เพนซิลเวเนีย—(บิสิเนส ไวร์)—เมื่อปีที่แล้วในเดือนนี้ ซึ่งนับเป็นเกือบ 4 ทศวรรษในประวัติการดำเนินงานของบริษัท NCCLS ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลกในด้านมาตรฐานสุขอนามัยนั้น ได้ดำเนินการขั้นสำคัญ โดย NCCLS ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการพัฒนามาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สร้างสมดุลต่อแนวคิดของบุคลากร รัฐบาล และภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI)

นางเกล็น ไฟน์ รองประธานบริหาร CLSI กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่องค์กรของเราจะมีชื่อที่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์และสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน”

ช่วงหลายปีก่อนจะมีการเปิดตัวชื่อใหม่อย่างเป็นทางการในเดือนม.ค.2548 นั้น คระกรรมการด้านการตลาดและสมาชิกภาพขององค์กรได้ดำเนินการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อในวงกว้าง ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ที่จะทำให้ CLSI เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือทั่วโลกเช่นเดียวกับที่ NCCLS ได้ดำเนินการมาในช่วงหลายปีก่อนหน้านั้น

เพื่อที่จะประเมินความสำเร็จของความพยายามดังกล่าวนั้น ได้มีการสำรวจความคิดเห็นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2548 ทั่วทั้งกลุ่มองค์กรสุขอนามัยระดับโลก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 600 ราย ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก CLSI ซึ่งคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 30% ของผู้ที่ได้รับแบบสอบถาม สำหรับคำถามในแบบสำรวจความคิดเห็นมีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ :

-- การรับรู้
การสำรวจความคิดเห็นปี 2548 ระบุว่า สมาชิกส่วนใหญ่ (96%) และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก (86%) ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก NCCLS เป็น สถาบันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผลสำรวจได้บ่งชี้ว่าถึงการรับรู้ที่เกือบจะคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับชื่อใหม่ดังกล่าวทั่วทุกระดับของฝ่ายบริหาร ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการรณรงค์เปลี่ยนชื่อดังกล่าว ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายบริหารระดับล่าง ฝ่ายบริหารระดับกลาง และตำแหน่งบริหารอาวุโสได้แสดงถึงการรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นจำนวน 94-95% นายเคิร์ท เดวิส ประธานคณะกรรมกาารฝ่ายการตลาดและสมาชิกภาพ CLSI, FCSMLS, CAE มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้นเคยโดยทั่วไปในกลุ่มองค์กรห้องทดลองดังกล่าว โดยกล่าวว่า “การคงคำว่า “ห้องทดลอง” ไว้ในชื่อนั้นมีความสำคัญต่อองค์กรหลักของเรา”

-- การเป็นที่รู้จักและการได้รับความเชื่อถือ
ผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐอเมริกา 89% เห็นพ้องกันว่า “CLSI เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถืออย่างมาก” ในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐระบุว่า CLSI ได้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีการยืนยันถึงการเป็นที่รู้จักภายในประเทศของชื่อใหม่ดังกล่าวในอัตราที่สูง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวสหรัฐส่วนใหญ่ไม่ได้พอใจกับตัวเลขที่ระดับสูงดังกล่าว ซึ่งได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อในตลาดที่ไม่ใช่สหรัฐด้วย

-- ความสมเหตุสมผล
บางทีผลการสำรวจที่น่าพอใจส่วนใหญ่สำหรับองค์กรดังกล่าวได้อยู่ในส่วนนี้ ซึ่ง 75% ตอบว่าชื่อใหม่ดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับในขณะนี้และในอนาคต สำหรับคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม 63% เห็นพ้องกันว่า “สถาบันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์” เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้ดีขึ้น และ 67% ยืนยันว่าชื่อดังกล่าวสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ดีขึ้น

ขณะที่การรณรงค์ด้านการตลาดอย่างเป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อใหม่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น CLSI จะยังคงย้ำเตอนกลุ่มองค์การด้านสุขอนามัยว่าองค์กรจะยังคงสานต่อมาตรฐานและแนวทางของ NCCLS และจะสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ ของ CLSI ภายใต้กระบวนการเดียวกันในระดับโลก ซึ่งมีส่วนช่วยองค์กรในการสร้างความน่าเชื่อถือระดับโลก

นอกจากนี้ นายเดวิสยังกล่าวว่า “การสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวแสดงถึงการยอมรับชื่อใหม่ของเรา ซึ่งได้แพร่หลายไปมากกว่าที่คาดได้คาดไว้สำหรับระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี”

ติดต่อ: สถาบันห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
หลุยส์ เกมส์, 610-688-0100 ต่อ 111
อีเมล์: louisec@clsi.org

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter