ฮอนด้าประสานพลัง 4 กระทรวง จุดพลุโครงการ“โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4”

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลังเครือข่ายจัดแถลงข่าวโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้คำปรึกษา ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมกับ สำนักงาน กปร. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูแนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า” เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 3 ประเภทปัญหาหลักคือ น้ำเสีย ขยะ และพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกระดับชั้นทั่วประเทศส่งโครงการเข้าชิงทุนดำเนินโครงการ
จนถึง 31 ต.ค. นี้

สอบถามข้อมูลที่โทร. 0 2752 7697, 0 2751 8166 หรือ www.hondagreenschool.com

จากรูป: (จากซ้ายไปขวา) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. จรวยพร ธรณินทร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายสุทธิพร จีรพันธุ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างฮอนด้ากับหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ…กับ
ฮอนด้า”