Levi’s สะท้อนภาพลักษณ์ ช่วยเหลือสังคม

คุณจอห์น ฮอร์จ Vice President Fashion Apparel Levi’s พร้อมทีมงานบริษัท ดีทแฮลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เป็นตัวแทนผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลีวายส์ แต่เพียงผู้เดียว ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ ลีวายส์ มูลค่า 1,058,211.18 บาท ให้แก่เหล่ากาชาด จังหวัด มหาสารคาม