บลจ.ไอเอ็นจีเบิกฤกษ์ต้นปี 2550 ประเดิมกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน

บลจ.ไอเอ็นจี ประเดิมต้นปี2550 เตรียมเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน “ไอเอ็นจี ไทย เอ็มเอ็ม 6” ระหว่าง 23 -30 มกราคมนี้ ชูผลตอบแทน 4.75-4.80% แถมไม่ต้องเสียภาษี ชี้สอดคล้องกับภาวะตลาดหุ้นผันผวน ประกอบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังต่ำ มั่นใจตอบสนองตรงตามความต้องการนักลงทุน

นายจุมพล สายมาลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด-กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าในช่วงต้นปี 2550 นี้ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอายุประมาณ 3 เดือน จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเป็นอย่างมาก หลังจากที่การลงทุนในตลาดหุ้นผันผวนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ด้วยปัจจัยดังกล่าว ทำให้นักลงทุนจึงยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และพันธบัตรค่อนข้างมาก ทั้งนี้ หากมองตลาดตราสารหนี้ในไทย จะพบว่าตราสารหนี้อายุสั้นประมาณ 3 เดือนจะมีส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับอายุของตราสารค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุประมาณ 6 เดือนหรือ 1 ปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักลงทุน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด จึงจะเปิดเสนอขายกองทุนรวมกองใหม่ในช่วงระหว่างวันที่ 23 -30 มกราคม 2550 ภายใต้ชื่อ “กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย เอ็มเอ็ม 6” โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้แบบซื้อและถือจนครบกำหนด (Buy and Hold) ในตราสารหนี้ระยะสั้นประมาณ 3 เดือน ได้แก่ เงินฝากในสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออก รับรอง อาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในกลุ่ม Investment Grade ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนน่าจะได้รับที่ประมาณ 4.75-4.80% ต่อปี และผลตอบแทนที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

“เชื่อว่า กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอายุประมาณ 3 เดือน จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้ ซึ่งจะทำให้กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย เอ็มเอ็ม 6 ที่จะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 23–30 มกราคม ได้รับความสนใจตามไปด้วย สำหรับกองทุนดังกล่าวมีขนาดเงินทุนโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยกำหนดวงเงินสั่งซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 10,000 บาท” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด-กองทุนรวม บลจ.ไอเอ็นจี กล่าว

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 688-7777 ต่อ 7782-7789 หรือ www.ingfunds.co.th

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : กฤติยาพร พลตรี
บริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร. 02-643-1191-2 มือถือ 08-9636-8414
E-mail address : c_mastermind@yahoo.com