น้ำตาลมิตรผล รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ขวา) ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2549 แก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยมี อิสระ ว่องกุศลกิจ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบ และ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด โดยมี คะนอง ศักดิ์เพ็ชร์ (ซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมอบ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นของหอการค้าไทย พิจารณาจากาหลักเกณฑ์สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การลดความเสี่ยง การมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และการให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น