ซิตี้กรุ๊ป ไพรเวท อิควิตี้ ปิดกองทุนหุ้นเอกชนมูลค่า 3.297 พันล้านดอลลาร์

นิวยอร์ก–(บิสิเนส ไวร์)–8 มกราคม 2550

Citigroup Capital Partners II

ซิตี้กรุ๊ป ไพรเวท อิควิตี้ (Citigroup Private Equity) แถลงวันนี้เกี่ยวกับการปิดกองทุน Citigroup Capital Partners II (“CCP II”) ครั้งล่าสุดซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.297 พันล้านดอลลาร์ กองทุนดังกล่าวทำการลงทุนโดยตรงในหุ้นของเอกชนโดยมีลักษณะการลงทุนในรูปแบบหุ้นส่วนกับธุรกิจเอกชนที่มีการจัดสรรหุ้น

กองทุน Citigroup Capital Partners II เป็นกองทุนที่สร้างพอร์ตการลงทุนโดยตรงที่มีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับหุ้นหรือตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวจะเน้นทางด้านการกู้ยืมเงินทุนมาเพื่อซื้อกิจการอื่น (Leveraged Buyouts: LBO) และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุน (Recapitalizations) การลงทุนจัดทำในรูปแบบของหุ้นส่วนกับธุรกิจเอกชนที่มีการจัดสรรหุ้น และมีการกระจายการลงทุนในหลายๆ อุตสาหกรรม หลายภูมิภาค และขนาดของธุรกรรม CCP II ปิดสถานะกองทุนด้วยมูลค่าทุนโดยรวม 3.297 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของลูกค้าและพนักงานของซิตี้กรุ๊ป รวมทั้งทุนในกรรมสิทธิ์ของซิตี้กรุ๊ปด้วย

“ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ของเรา กลยุทธ์ที่แตกต่างตลอดจนระดับการให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า ทั้งหมดนี้ช่วยให้การจัดตั้งกองทุนนี้สำเร็จลงได้” จอห์น บาร์เบอร์ หุ้นส่วนบริหารของ ซิตี้กรุ๊ป ไพรเวท อิควิตี้ กล่าว “เราเชื่อว่ายังคงมีอุปสงค์หรือความต้องการอย่างมากสำหรับเงินทุนในหุ้นของเอกชน กองทุน CCP II ได้จัดเตรียมแหล่งของเงินทุนที่สูงค่าและสามารถนำไปใช้ได้ทันเวลาเพื่อช่วยให้ ซิตี้กรุ๊ป ไพรเวท อิควิตี้ สามารถเข้าร่วมหุ้นส่วนกับบริษัทเอกชนชั้นนำในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดี”

บาร์เบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยความเกี่ยวพันทางด้านหุ้นเอกชนของเราซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุน ผนวกกับเครือข่ายที่กว้างขวางและความเชี่ยวชาญของซิตี้กรุ๊ป ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกองทุน CCP II เรามีความยินดีในความสำเร็จของการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนของเราในการแสวงหาและประเมินการลงทุนใหม่ๆ สำหรับพอร์ตการลงทุนของเรา”

ซิตี้กรุ๊ป ไพรเวท อิควิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ซิตี้กรุ๊ป อัลเทอร์เนทีฟ อินเวสเมนท์ ทำหน้าที่ในการบริหารและให้คำปรึกษาแนะนำแก่กองทุนหุ้นบริษัทเอกชนที่มีมูลค่าประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทเอกชนที่ไม่มีการควบคุม และการลงทุนระดับล่างในนามของลูกค้าและบัญชีในกรรรมสิทธิ์ของบริษัท ซิตี้ กรุ๊ป อิงค์ (NYSE: C) ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่มีประสบการณ์ของ ซิตี้กรุ๊ป ไพรเวท อิควิตี้ ปฏิบัติงานอยู่ในนิวยอร์กและลอนดอน นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในรูปของหุ้นส่วนจำกัดในหุ้นบริษัทเอกชนในต่างประเทศกว่า 330 หน่วยการลงทุน รวมทั้งการลงทุนโดยตรงกว่า 75 หน่วย

เกี่ยวกับ Citigroup Alternative Investments
CAI บริหารเงินทุนในนามของ Citigroup รวมทั้งนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นบุคคลที่สามและนักลงทุนที่มีเงินลงทุนสูง ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 CAI มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารโดยประมาณ 4.49 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ CAI ติดอันดับผู้บริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก เป้าหมายของ CAI คือการช่วยให้ศูนย์การลงทุนทั้ง 14 แห่งสามารถรักษาคุณภาพของการเป็นนักลงทุนทางการเงินที่สามารถบริหารโอกาสในการลงทุนที่ค่อยๆ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรทางการเงินและการดำเนินการของ Citigroup

Citigroup (NYSE: C) เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก โดยมีบัญชีลูกค้าราว 200 ล้านบัญชี และทำธุรกิจในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก Citigroup ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย บริษัท หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งการธนาคารและสินเชื่อรายย่อย การธนาคารแก่บริษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ การประกันภัย นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการจัดการสินทรัพย์ ชื่อทางการค้าหลักภายใต้ร่มสีแดงอันเป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Citigroup รวมถึง Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney และ Banamex สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่www.citigroup.com

(1) สินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่มีการรายงานเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยอดสินทรัพย์ทั้งหมดรวมถึงบัญชีที่ผู้เป็นเจ้าของบัญชีให้อำนาจแก่บุคคลที่สามในการดำเนินการ และบัญชีที่มีการควบคุมซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้า กรรมสิทธิ์ และเงินทุนของพนักงาน สินทรัพย์ดังกล่าวยังรวมถึงจำนวนที่ได้มีการบันทึกแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรร และมีการตีมูลค่าโดยใช้วิธีการต่างๆ ด้วย สำหรับสินทรัพย์ย่อยอื่นๆ มีการตีมูลค่าเมื่อสิ้นสุดไตรมาสก่อนหน้านี้

ติดต่อ: Citigroup Inc.
สื่อติดต่อ
จอน เอ็ม. ไดแอท, 212-793-5462