โครงการ “สร้างเกม สร้างคน สร้างงาน” ประกาศผลงานผู้ชนะ

อุทยานการเรียนรู้ (ทีเค ปาร์ค) จับมือกับบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัดและบริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัด ประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศจากโครงการ “สร้างเกม สร้างคน สร้างงาน” TK Park-Acer VR Game & PC Game Challenge 2006 พร้อมมอบเงินรางวัลและของรางวัล อาทิ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ให้กับรางวัลผู้ชนะเลิศ รางวัลชมเชยรวมถึงสถาบันการศึกษา

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
รางวัลชนะเลิศ คือ เกมรามายณะ ออนไลน์ (Ramayana Online) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะได้รับเงินสด 100,000 บาท คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer Aspire 5595WXMi 1 เครื่องและซอฟต์แวร์มายา (MAYA)

รางวัลชมเชย คือ เกมจตุรมณี (The Destiny of 4 Crystal) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับเงินสด 50,000 บาท คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พีซี Aspire L310 พร้อมจอ LCD 17 นิ้ว 1 ชุดและซอฟต์แวร์มายา (MAYA)

อยู่อย่างไทย
รางวัลชนะเลิศ คือ เกมสารไทย (Santhai) จากมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้รับเงินสด 100,000 บาทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer Aspire 5595WXMi 1 เครื่องและซอฟต์แวร์มายา (MAYA) 1 ชุด

รางวัลชมเชย คือ เกมธรรมผจญภัย (Dharma Dharma) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะได้รับเงินสด 50,000 บาท คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พีซีจากเอเซอร์ 1 เครื่องและซอฟต์แวร์มายา (MAYA) 1 ชุด

รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่ผู้ชนะเลิศจากการส่งผลงานเข้าประกวด:
คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้รับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พีซี Aspire L310 พร้อมจอ LCD 17 นิ้ว 1 ชุดและซอฟต์แวร์มายา (MAYA) 1 ชุด

รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้ส่งผลงานที่มีคุณภาพเข้าประกวดมากที่สุด:
คือมหาวิทยาลัยรังสิต จะได้รับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พีซี Aspire L310 พร้อมจอ LCD 17 นิ้ว 1 ชุดและซอฟต์แวร์มายา (MAYA) 1 ชุด

*** Related News : ***
TK Park & Acer จัดโครงการ “สร้างเกม สร้างคน สร้างงาน” ชิงรางวัลกว่าล้านบาท