NAC เปิดการรับรองระบบงาน เพิ่ม 2 สาขา

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดให้การรับรองระบบงาน “หน่วยรับรองสาขาผลิตภัณฑ์” และ “หน่วยรับรองสาขาบุคลากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการตรวจสอบรับรองของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล