อาร์เอส มอบเงินทุนสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติลาว

ดร.พูทอง แสงอาคม รัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติ และประธานโอลิมปิกแห่งชาติ และคณะฯ รับมอบเงินทุนสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติลาว จากนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และนายวรวุฒิ โรจนพานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ RS เป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท ณ บมจ.อาร์เอส ลาดพร้าว 15 เมื่อวานก่อน