เนคเทคนำเทคโนโลยีจราจรอัจฉริยะช่วยรายงานจราจรช่วงสงกรานต์

วันที่ 4 เมษายน 2550 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเทคโนโลยีจราจรอัจฉริยะช่วยรับข้อมูลการจราจรและจุดเกิดอุบัติเหตุจากตำรวจทางหลวงและกล้อง CCTV บริเวณเส้นทางหลักที่เข้า-ออกกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเพื่อรายงานบนเว็บแก่สื่อมวลชนเพื่อนำไปใช้รายงานช่วงสงกรานต์ โดยระบบประมวลภาพจากกล้อง CCTVด้วยซอฟต์แวร์จะส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมาโดยอัตโนมัติ โครงการนี้มี กองบังคับการตำรวจทางหลวง และสวพ. 91 ร่วมดำเนินงานโดยจะรายงานจราจรและอุบัติเหตุทางเว็บ http://traffic.thai.net ในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2550 สื่อมวลชนสามารถเปิดเว็บดังกล่าวเพื่อติดตามสภาพจราจรและรายงานออกอากาศ เช่นทำเป็นข่าวอักษรวิ่งในจอ TV โดยใช้เทคโนโลยี RSS (Really Simple Syndication) ระบบดังกล่าว เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี ICT (Information and Communication Technology) มาช่วยการจราจรหรือที่เรียกว่า Intelligent Transport System (ITS) โดยเนคเทคหวังว่าระบบที่พัฒนาขึ้นจะส่งผลทางอ้อมต่อการลดและป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากเว็บแล้วเนคเทคยังได้พัฒนาระบบการรายงานสภาพจราจรแก่ผู้เดินทางผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถใช้สอบถามสภาพจราจรและอุบัติเหตุในขณะเดินทางด้วย