มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จัดสัมมนาพิเศษ การบริหารภาษีสำหรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายอาภัสสร จิวาลักษณ์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด ร่วมกับนายสัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายวิวัฒน์ ธรรมชวนวิริยะ (ขวา) ประธาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด จัดงานสัมมนาครั้งสำคัญภายใต้หัวข้อ “การบริหารภาษีองค์กรให้มีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดยเชิญ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร (กลาง) มาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้แก่บรรดาผู้บริหารองค์กรชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ณ ห้อง แกรนด์ บอลลูม โรงแรม ดิ โอเรียลเต็ล

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าใจถึงการบริหารภาษีองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ในการประหยัดภาษีจากการที่องค์กรนั้นๆ มีการบริหารจัดการด้านรถยนต์สำหรับใช้ในองค์กรในรูปแบบของโอเปอเรติ้ง ลิสซิ่ง (Operating Leasing) หรือที่รู้จักกันในรูปแบบของ เร้นเทิล เซอร์วิส (Rental Service)

ในเนื้อหาการสัมมนาได้นำเสนอหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญของการบริหารภาษีทั่วๆไป อาทิ หลักเกณฑ์ด้านภาษี อัตราภาษี ภาษีเงินได้ การพัฒนาการจัดเก็บภาษีของรัฐ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมของรัฐในเรื่องภาษีการลดภาษี ฯลฯ

จากการสัมมนา เนื้อหาที่โดดเด่นก็คือการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ด้านการประหยัดภาษีที่แตกต่างกันระหว่างลิสซิ่งประเภท Financial และลิสซิ่งประเภท Operating ซึ่งจากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า การลิสซิ่งประเภท Operating เป็นสิ่งที่เหมาะที่สุด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

• ช่วยเพิ่มเงินทุนขององค์กร เพราะไม่ต้องลงทุนค่ายานพาหนะ
• ช่วยประหยัดภาษีได้มากที่สุด เพราะสามารถนำรายจ่ายที่เกิดขึ้นไปหักภาษีได้ 36,000 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังสามารถนำไปหักค่าบริการได้อีก 21,870 บาทต่อเดือน ในขณะที่การเช่าซื้อประเภท Financial ไม่สามารถหักภาษีได้เกิด 36,000 บาท ต่อเดือน
• ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายของรถ เช่น ค่าบำรุงรักษา, ค่าประกันภัย เป็นต้น ตลอดสัญญา
• ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารรถยนต์ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ที่ มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล ผู้ให้บริการรถเช่าสัญชาติไทยระดับอินเตอร์ได้แล้วทั่วประเทศ โทร. 662 931 8900 ตลอด 24 ชั่วโมง