เปิดจองพื้นที่โครงการศูนย์การค้า “The Compound”

ศรีศิริ สร้างปรากฎการณ์ศูนย์การค้าชุมชน ส่ง “เดอะ คอมพาวด์” (The Compound) รุกทำเลทองย่านถนนพระยาสุเรนทร์ รามอินทรา ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางมิตรภาพของชุมชน”

บริษัท ศรีศิริ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด (Open-air Shopping Center) เปิดตัวศูนย์การค้าโครงการแรก “The Compound” หลังทุ่มทำวิจัยพบ ชุมชนพระยาสุเรนทร์ รามอินทรา เป็นทำเลแหล่งที่พักอาศัยยอดนิยมของกลุ่มครอบครัวใหม่ พร้อมเปิดให้จองพื้นที่ร้านค้าแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสันทัด ศรีวิชาญกุล ประธานบริษัท ศรีศิริ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เปิดเผยถึงที่มาของโครงการ The Compound ว่า “จากการทำวิจัยศักยภาพของพื้นที่ชุมชนพระยาสุเรนทร์ และ พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย พบบริเวณพื้นที่ชุมชนพระยาสุเรนทร์นั้น เป็นทำเลที่มีศักยภาพอย่างสูง เนื่องจากเป็นทำเลแหล่งที่พักอาศัยที่รวมโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ไว้กว่า 70 โครงการ และ เป็นชุมชนที่มีโครงข่ายถนนเชื่อมต่อกับชุมชนต่างๆ มากมาย นอกจากนั้นยังพบ แนวโน้มรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่สำคัญคือ มีการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ราคาน้ำมัน , ระยะเวลาในการเดินทางและซื้อสินค้า เป็นต้น อีกทั้งพฤติกรรมการซื้อสินค้านั้นยังมีลักษณะการจับจ่ายใช้สอยที่สม่ำเสมอ และ มักเลือกซื้อสินค้าพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น โครงการ The Compound จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองศักยภาพของชุมชนดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็น กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ของชุมชน”

นอกจากนั้น คุณสันทัด ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ The Compound วางตำแหน่งทางการตลาดของโครงการคือ “A Companion of Community : ศูนย์กลางมิตรภาพของชุมชน” โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ที่จะสร้าง The Compound ให้กลายเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ และ กิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพของคนในชุมชน ภารกิจของบริษัทฯ คือ การดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า The Compound เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญด้วยมูลค่าโครงการรวมกว่า 100 ล้านบาท เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน สำหรับธุรกิจร้านค้าภายในโครงการนั้นมี Tops Supermarket เป็นพันธมิตรรายใหญ่ ร่วมด้วย ร้านค้าย่อย 5 กลุ่มธุรกิจ คือ

กลุ่มที่ 1. ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของสมาชิกในครอบครัว (Family Life Style)
กลุ่มที่ 2. ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมการทานอาหารนอกบ้านของสมาชิกในครอบครัว (Food)
กลุ่มที่ 3. ธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการอื่น ๆ (Service)()()จที่เกี่ยวกับการดำเนิน
กลุ่มที่ 4. ธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของสมาชิกในครอบครัว (Family Hobby)
กลุ่มที่ 5. ธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมความบันเทิงในบ้าน (Home Entertainment)

ศูนย์การค้า The Compound ตั้งอยู่บนถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) สำหรับผู้สนใจพื้นที่ร้านค้าเช่า สามารถเข้าชมพื้นที่และสอบถามข้อมูลโครงการได้ทุกวัน โดยติดต่อฝ่ายขายและบริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.30 น. (วันอาทิตย์ 9.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 089-273-6333, 089-924-4484 หรือ แจ้งขอรับข้อมูลพื้นที่ร้านค้าได้ที่ www.srisiri.com เมนู contact us.