ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย สำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ลคุณภาพ กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ผลิตมาจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย โดยไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ และยังเป็นกระดาษคุณภาพที่ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เพราะสามารถลดปัญหากระดาษติดเครื่องถ่ายเอกสารได้ 4 – 7 เท่า และลดการสูญเสียกระดาษได้ถึง 4 – 10 เท่า