พลัส พร็อพเพอร์ตี้ รับอนุมัติสินเชื่อ พัฒนาโครงการ My Condo จากสินเอเชีย

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานอำนวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ลงนามสัญญารับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ My Condo สุขุมวิท 103 ในวงเงินรวม 228 ล้านบาท จากธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธงชัย อานันโทไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม โดยโครงการ My Condo สุขุมวิท 103 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม รวม 336 ยูนิต