วัน-ทู-คอล! ชูกลยุทธ์การสื่อสารแนวใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านลูกค้าปัจจุบัน

วัน-ทู-คอล! เดินหน้าทำการตลาดด้วยกลยุทธ์ใหม่ ชู 3 จุดเด่นด้านการบริการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอของตัวแทนแบรนด์คู่ใหม่ แดน-บีม ศิลปินเบอร์ 1 ค่ายอาร์เอส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเป้าหมายใหม่ ผ่านมุมมองของลูกค้าปัจจุบัน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญที่ทำให้วันนี้วัน-ทู-คอล! เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ มีลูกค้ามากกว่า 18 ล้านรายในปัจจุบัน มาจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ภายใต้แนวคิด “Freedom” และการมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ ปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้งานมือถือของลูกค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการวิจัยกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของวัน-ทู-คอล! ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวพบว่าลูกค้าเลือกใช้วัน-ทู-คอล! เพราะมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการหลายด้านด้วยกัน

วันนี้ วัน-ทู-คอล! จึงได้เลือกจุดเด่น 3 ด้าน คือ เครือข่ายที่มีคุณภาพครอบคลุม และสัญญาณชัดเจนในราคาที่เหมาะสม , สามารถใช้บริการข้อมูลบนมือถือได้รวดเร็วผ่านเครือข่าย Edge ทั่วไทย และบริการใหม่ๆ ที่หลากหลายเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งเป็นประสบการณ์จากการใช้งานจริงของลูกค้ามาสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในธุรกิจโทรคมนาคม โดยการให้ลูกค้าปัจจุบันเป็นผู้สื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ และตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเดิมแทนการพูดโดยวัน-ทู-คอล!เอง ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาจำนวน 3 เรื่อง โดยมีตัวแทนของแบรนด์คู่ใหม่คือแดน-บีม ศิลปินดูโอเบอร์ 1 ของค่ายอาร์เอส เป็นคนไปสัมภาษณ์ลูกค้า นับเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารแนวใหม่ที่เหมาะสำหรับวัน-ทู-คอล!

โดยในช่วงแรกจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของบริการที่โดนใจลูกค้า เช่น โอนเงิน โอนวัน ที่ตอกย้ำความอิสระของการใช้งานและอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ซึ่งจะเริ่มแพร่ภาพในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะทยอยออกอากาศในอีก 2 เรื่อง เป็นลำดับต่อไป

สำหรับในส่วนของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิด “Freedom” วันนี้วัน-ทู-คอล! ให้แดน-บีม เป็นตัวแทนวัน-ทู-คอล! ในตอกย้ำแนวคิด “Freedom” จากนี้ต่อไปด้วย ในรูปแบบของ “อิสระในการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้แดน-บีม เป็นตัวแทนชาววัน-ทู-คอล! ในการเดินทางไปค้นหาประสบการณ์อิสระยังดินแดนที่มีความน่าสนใจและคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้สัมผัส ผ่านทางรายการโทรทัศน์สารคดีท่องเที่ยวรายการใหม่ , ถ่ายทอดผ่านทางผลงานเพลง , ดิจิตอล คอนเท้นท์ต่างๆ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น Music Marketing เช่น คอนเสิร์ต และ Campus Tour เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะทยอยออกมาภายในปีนี้เพื่อตอกย้ำแนวคิด “Freedom” ให้มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่องต่อไป

กลยุทธ์การตลาดของวัน-ทู-คอล! ในวันนี้เราจึงยังคงมุ่งมั่นทั้งการพัฒนาในทุกๆ ปัจจัยที่สำคัญต่อการใช้งานมือถือของลูกค้าให้มีคุณภาพ และตอกย้ำการสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิด “Freedom” อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้แบรนด์วัน-ทู-คอล! เข้าไปอยู่ในใจของคนไทยทุกคนนั่นเอง” นายสมชัย กล่าวสรุป