ไทยพาณิชย์ จัดโครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ”หารายได้ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสังคม และโรงพยาบาลชั้นนำ จัดโครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ” เสนอ 10 โปรแกรมการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีราคา 900 บาท เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ เพียงชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาจะมีส่วนร่วมทำบุญในโครงการจำนวน 200 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. นี้

กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขทั้งต่อบุคคลและในระดับประเทศชาติได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งโครงการนี้ยังมีเจตนารมณ์ในการทำการกุศลโดยนำรายได้ทุกๆ 200 บาท บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้ธนาคารได้ให้ความสนับสนุนด้วยการเป็นช่องทางในการชำระเงินผ่านสาขาของธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางและมากที่สุดในประเทศ คาดว่าจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี”

ศาสตราจารย์คลินิก (เกียรติคุณ) นพ. เหลือพร ปุณณกัณต์ ประธานโครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ” กล่าวว่า “จากผลการศึกษาวิจัยของทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าเราสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ลงได้ด้วยวิธีการสาธารณสุขเชิงรุกซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด “การป้องกันดีกว่าการรักษา” ซึ่งเป็นผลดีทั้งระบบ ในแง่ของประชาชนย่อมเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยกว่า ตลอดจนภาครัฐก็ลดภาระด้านงบประมาณในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยได้มากอีกด้วย”

โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ” ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 900 บาท โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ 10 รายการ ได้แก่ ตรวจร่างกายทั่วไป ลักษณะทั่วไปของเลือด เบาหวาน การทำงานของไต ตับ ไขมันในเลือด เกาต์ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถชำระค่าใช้จ่าย ณ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์และใบนำฝากเงินไปยื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2550 ทั้งนี้สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2550

ทุก ๆ 200 บาท จะนำเข้า “กองทุนอาทรประชานารถ” เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ 02-777-7777 หรือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (081) 634-9922 , (086) 381-8220 หรือ
www.forfriend.org.th

สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 , โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ , โรงพยาบาลธนบุรี , โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์ฯ ,โรงพยาบาลปิยะเวท , โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล , โรงพยาบาลพญาไท , โรงพยาบาลพระราม 9 , โรงพยาบาลเพชรเวช , โรงพยาบาลยันฮี , โรงพยาบาลรามคำแหง , โรงพยาบาลวิภาดี , โรงพยาบาลวิภาราม และ โรงพยาบาลสุขุมวิท