รวดเร็วเกินคาด อินิทรีฯ เพิ่มจำนวนครอบครัวเข้าร่วมโครงการ ”80 พรรษา 800 ครอบครัว ร่วมทำความดีถวายแด่พ่อหลวง”

หลังจากที่ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำของไทย เปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้เล่นเกมออนไลน์จำนวน 800 ครอบครัว ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า “80 พรรษา 800 ครอบครัว ร่วมทำความดีถวายในหลวง” ไปเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมลงทะเบียนจนครบตามจำนวนแล้วเป็นที่เรียบร้อย ภายในระยะเวลาเพียง 4 วันเท่านั้น! ทางบริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบสมุดบันทึกความดีเพิ่มอีก 200 เล่มให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสมุดทำความดีในครั้งนี้ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.ini3.co.thหรือที่เว็บไซต์ในเครือ INI3 ทุกเว็บไซต์ โดยคลิกที่ ปุ่มร่วมกิจกรรม เพื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด พร้อมที่จะสร้างสรรค์ และริเริ่มโครงการดีๆ เพื่อร่วมเสริมสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว สร้างรากฐานครอบครัวให้มั่นคงแข็งแรง รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมสืบต่อไป