ซิสโก้ จัดโครงการ “National Networking Skill Competitions 2007”

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลก เสริมทักษะเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาด้วยการจัดการแข่งขันความรู้และทักษะด้านระบบเครือข่ายในโครงการ “National Networking Skill Competitions 2007” เพื่อค้นหาสุดยอดทีมแชมป์เปี้ยนด้านเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26 แห่ง โดยทีมตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้ง 2 ทีม ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และมีทีมตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกทีมหนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2