เอเอซีพีชูธงร่วมลดโลกร้อน ชี้ภัยธรรมชาติกระทบธุรกิจประกัน

เอเอซีพี ตื่นตัวรับความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน หลังผลวิจัยของกลุ่มอลิอันซ์ ระบุบริษัทประกันเป็นกลุ่มแรกในภาคธุรกิจการเงิน ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้มูลค่าการเรียกร้องสินไหมพุ่งสูงขึ้นเป็น 2 เท่า ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า ล่าสุด ริเริ่มกิจกรรมรณรงค์ทั้งในและนอกองค์กร พร้อมจับมือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดโครงการประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหว AACP Thailand Animation Contest 2007 หัวข้อ“รวมพลังลดโลกร้อน” หวังระดมความคิดและปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมจัดการปัญหาโลกร้อน

มร. วิลฟ์ แบล็คเบิร์น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (เอเอซีพี) เปิดเผยว่า กลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอเอซีพี ได้เปิดเผยผลวิจัยที่ได้ทำร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และธรรมชาติในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ความแห้งแล้งและอุทกภัย คลื่นความร้อน โรคระบาด มะเร็งผิวหนัง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่เป็นผลจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกถึงปีละ 160,000 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาที่ภาคธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจประกัน ที่ต้องรับภาระจ่ายค่าสินไหมจำนวนมหาศาล ทั้งนี้สมาคมประกันภัยในอังกฤษคาดว่าภายในปี 2593 มูลค่าการเรียกร้องสินไหมอันมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงจะเพิ่มเป็น 2 เท่า หรือ 3.3 พันล้าน ยูโรต่อปี (ประมาณ 1.53 แสนล้านบาท) หรือขั้นเลวร้ายสุดอาจสูงถึง 2 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 9.25 แสนล้านบาท)

“เอเอซีพีตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานและนโยบายภายในองค์กร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่ยากจะคาดเดา และในฐานะองค์กรธุรกิจที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโลก เอเอซีพีได้แสดงจุดยืนสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก รวมถึงการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนทั้งในและนอกองค์กร โดยการให้ข้อมูลแก่พนักงาน ตัวแทนฝ่ายขาย และลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันแก้ปัญหา และในเร็วๆ นี้จะมีการออกแคมเปญ ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพิ่มเติมด้วย เช่น การประหยัดพลังงาน กลยุทธ์ลดการใช้ทรัพยากร การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น” มร. วิลฟ์ กล่าว

เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมนุษยชาติ และมีโอกาสนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เอเอซีพีจึงได้ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดโครงการประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหว AACP Thailand Animation Contest 2007 หัวข้อ “รวมพลังลดโลกร้อน” ชิงทุนการศึกษา และเดินทางไปดูงานด้านเอนิเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 สัปดาห์ พร้อมรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย ให้ความคุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุ เป็นเวลา 1 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่เอเอซีพีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อีกด้วย

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นน้อย แต่ประเด็นคืออุณหภูมิเฉลี่ยบนแผ่นดินกับทะเลไม่เท่ากัน โดยอุณหภูมิบนแผ่นดินจะสูงกว่าอุณหภูมิในทะเลซึ่งมีพื้นที่ถึง 70% ของพื้นที่ในโลก แสดงว่าอุณหภูมิบนแผ่นดินต้องเพิ่มสูงขึ้นมากจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งโลกเพิ่มขึ้นเท่ากับอุณหภูมิเฉลี่ยดังกล่าว และอุณหภูมิในพื้นที่สูงกว่าเส้นศูนย์สูตรจะเพิ่มมากกว่าพื้นที่ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร เป็นผลให้น้ำแข็งละลายและก็มีน้ำแข็งละลายถาวรในหลายพื้นที่ และอีกประมาณ 20-30 ปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลง หากไม่ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาเลย โดยปัญหาจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ ซึมลึก ไม่เหมือนภัยพิบัติแบบ “สึนามิ” ที่มาตูมเดียวแล้วไป และที่เป็นห่วงตอนนี้คือชุมชนเพิกเฉย ไม่ใส่ใจ และคิดว่าคนไทยจำนวนมากเห็นเป็นเรื่องไกลตัว และเรายังแก้ปัญหาที่ปลายมือ ตอนนี้ยังทำได้ แต่ต่อไปจะไม่สามารถทำได้ ตอนนี้เราใช้ทรัพยากรแบบเต็มกำลัง ถ้าใช้มากขึ้นกว่านี้จะวิกฤติ เช่นทรัพยากรน้ำหากใช้มากขึ้นกว่านี้และปริมาณน้ำจะลดน้อยลงจนทำให้เกิดวิกฤตได้”

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประกันภัยและสารสนเทศ กรมการประกันภัย กล่าวว่า “ภาวะโลกร้อนถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สร้างความเสียหายแก่ธุรกิจทุกระดับ นับตั้งแต่ธุรกิจประกัน ธนาคาร ไปจนถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ คณะมนตรีสหภาพยุโรปได้ประเมินตัวเลขความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติรวมทั่วโลก ณ ขณะนี้ ไว้ถึง 74 ล้านล้านยูโร หรือกว่า 3,400 ล้านล้านบาท หากยังไม่มีความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ธุรกิจประกันจึงต้องเร่งเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าว ซึ่งทางกรมการประกันภัย พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจประกันอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านข้อมูลและระเบียบวิธีปฏิบัติ”

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้อำนวยการโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า “เนคเทคมีการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านไอทีแก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง การประกวดสร้างภาพเคลื่อนไหวถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเร่งพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งความต้องการบุคลากรในด้านนี้ยังมีมากและต้องการการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวสามารถสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ผลงานที่ชนะการประกวดในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป”

การประกวดการสร้างภาพเคลื่อนไหว AACP Thailand Animation Contest 2007 หัวข้อ “รวมพลังลดโลกร้อน” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันเป็นทีมทีมละ 3 คนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 กรกฎาคม 2550 โดยผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะเป็น 2 มิติหรือ 3 มิติก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ ในรูปแบบ Flash ความยาวไม่เกิน 3 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการสื่อสารองค์กร บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต โทร. 02-305-7000 หรือที่เว็บไซต์ www.aacp.co.th

*** อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 46.27 บาท

บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรระหว่าง 3 กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงและความมั่นคงอันได้แก่ กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทฯได้สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันแบบแปลกใหม่และครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ารายบุคคลและองค์กร อันได้แก่ แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ แบบประกันภัยเพื่อการสะสมทรัพย์และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน แบบประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบประกันภัยคุ้มครองสุขภาพ และแบบประกันภัยเพื่อสวัสดิการพนักงาน

ปัจจุบันเป็นผู้นำการตลาดบริษัทประกันชีวิตของประเทศ ด้านเบี้ยประกันภัยรับรวม บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์ทั่วประเทศกว่า 1,000,000 ราย และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 56 ปี บริษัทฯ ได้รับรางวัล Superbrands ประจำปี 2005 และ 2006 ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ประเภทธุรกิจการเงินธนาคารและประกันชีวิตจากการสำรวจผู้บริโภคและการตัดสินของคณะกรรมการ Superbrands ประจำประเทศไทย