จีเอ็มรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นฯ 7 ปีซ้อน

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไปติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เล็งเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพของพนักงานนับตั้งแต่ดำเนินกิจการในประเทศไทยปี 2536 และเมื่อก่อตั้งศูนย์การผลิตรถยนต์ภายในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด ในปลายปี 2539 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างชัดเจนกระทั่งได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (พ.ศ.2544 – 2550)

ทั้งนี้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์เชฟโรเลตและแบรนด์ต่าง ๆ ของจีเอ็ม จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานสากลของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ “3 ป – ปลอดภัย” ได้แก่ ปลุกสำนึกอันตราย ประเมินความเสี่ยง และปรับปรุงให้ปลอดภัย

บริษัทฯ เจตนาให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดสรรสวัสดิการที่ดีสำหรับพนักงานของจีเอ็มกว่า 3,000 คน อาทิ ศูนย์พยาบาลได้มาตรฐาน พร้อมแพทย์และพยาบาลประจำการ มีการตรวจสุขภาพประจำปี และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ภายในสถานประกอบการยังจัดสวนหย่อม พื้นที่สันทนาการ ตลอดจนสนามกีฬา โรงอาหารที่ให้บริการอาหารกลางวันฟรี ฟิตเนสเซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ และห้องสมุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาเจ้าหน้าที่สื่อสารภายในที่คอยรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่พนักงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บริษัทฯ เชื่อว่า คุณภาพรถยนต์ที่ดีของบริษัทฯ เกิดจากระบบการผลิตที่เป็นเลิศ ผสานกับคุณภาพของพนักงานที่มีความสุข สุขทั้งร่างกาย และจิตใจ

ด้วยการเน้นย้ำนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ศูนย์การผลิตรถยนต์ภายในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้รับรางวัลสำหรับผู้นำการผลิตประจำภูมิภาคที่สามารถสร้างสถิติการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานอีกด้วย

จากภาพ :

ภาพบน : ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 (ปี 2544 – 2550) ให้แก่ มร. เคนเน็ท คาวานัฟ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการการผลิต วิศวกรรม และควบคุมคุณภาพ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ภาพล่าง : มร. นิค ไรลี่ย์ (ที่ 2 จากขวา) กลุ่มรองประธาน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น และ ประธาน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เอเชียแปซิฟิก มอบรางวัลผู้นำการผลิตประจำภูมิภาค ให้แก่ อุกฤษณ์ ศรีวิรัช (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอาเซียน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่สามารถสร้างสถิติความปลอดภัยในการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี