รวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมพิเศษปลูกป่าชายฝั่งทะเล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยพื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ซึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในโครงการ Spirit to Server ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ โดยในครั้งนี้พนักงานของโรงแรมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ร่วมปลูกต้นไม้ถึง 400 ต้น

โครงการปลูกป่าชายฝั่งทะเลตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,300 ไร่ ปัจจุบันสามารถปลูกต้นไม้ไปได้แล้วประมาณ 700 ไร่ มีหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจร่วมปลูกป่ามากมาย หากท่านสนใจร่วมปลูกป่าชายฝั่งทะเลตำบลคลองโคน กรุณาติดต่อ คุณพีระ โทร. 085 184 3410