IRPC จัดเสวนาสื่อมวลชนสัญจรที่สิบสองปันนา

นายสุพล ทับทิมจรูญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและแผนธุรกิจ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำทัพสื่อมวลชนเกือบ 40 ชีวิต ร่วมเสวนาสัญจร ธุรกิจน้ำมันในประเทศจีน เพื่อตอกย้ำโอกาสการเติบโตธุรกิจน้ำมัน ของบริษัทฯ ณ เมืองเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้