พัฒนาแพทย์คุณภาพให้กับประเทศอินเดีย

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ โรงพยาบาลธนบุรี พร้อมด้วย รศ. ดร. ประยูร ฟองสถิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) และ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัย Vinayaka Missions University ประเทศอินเดีย ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการร่วมกันพัฒนาแพทย์คุณภาพให้กับประเทศอินเดีย เมื่อเร็ว ๆ นี้