CPI ลดการใช้สารเคมี ด้วยต้นทุนธรรมชาติ


04-12-2007 00:00:00

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด ( มหาชน ) หรือ CPI ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จัดทำโครงการ วิจัยขยายพันธุ์นกแสกควบคุมประชากรหนูในสวนปาล์มน้ำมัน ตามแนวทางโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้เป็นแนวทางแก่พสกนิกรชาวไทยได้ดำเนินการมา 4 ปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทะลายปาล์มสด จากการทำลายของหนู ด้วยการควบคุมจำนวนประชากรหนูโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต และงบประมาณการซื้อสารเคมีได้ปีละนับล้านบาท และจะนำไปสู่โครงการต้นแบบให้เกษตรกรหันมาใส่ใจและห่วงใยต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น