จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์จัดงาน ฉลองครบรอบ 1 ปี

สถาบันวิชั่นแคร์ ประเทศไทย โดยบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีในการให้บริการและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการดูแลสายตาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี ดร.ณัฐ อินทรปาณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G สยามดิสคัพเวอรี่ เซ็นเตอร์ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์สำหรับปี 2551 “BE THE BEST YOU CAN BE” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางสายตาของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 29 ที่ประเทศจีน ผ่านกิจกรรมตรวจเช็คสายตาอย่างถูกต้องโดยจักษุแพทย์ และการแก้ไขปัญหาทางสายตาด้วยคอนแทคเลนส์แก่นักกีฬาไทยเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นแก่นักกีฬา

จากภาพ : (จากซ้ายไปขวา) – มร. แจ็ค ชาน Regional Associate Director ของ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่นแคร์, นายเชวง ดุริยางคเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ตัวแทนจากโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ, มร. ณอน แอคคาด รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่นแคร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก, ดร.ณัฐ อินทรปาณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร. จอห์น อัง รองประธาน ฝ่าย Professional and Regulatory Affairs ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ของ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่นแคร์ และคุณสุวิมล วาณิชวรานนท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ฝ่ายวิชั่นแคร์