ส.ค.ส.รูปแบบใหม่ ส่งความสุขพร้อมความรู้ด้านการลงทุน ด้วยบัตรสัมมนาทางการเงิน ATIC @Bangkok

บริษัท เน็กซ์วิว (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ รับศักราชปี 2551 ฉีกแนวการส่งบัตรอวยพร หรือ ส.ค.ส. รูปแบบเดิม ด้วยการเพิ่มคุณค่าให้บัตรอวยพรปีใหม่ส่งความสุขผนวกความรู้ด้านการลงทุนให้กับผู้รับ

ภายใต้แนวคิดที่ต้องการมอบความสุขควบคู่โอกาสสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้รับบัตรอวยพรเน็กซ์วิว ได้แปลงบัตรส่งความสุข (ส.ค.ส.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ จากรูปแบบของบัตรอวยพรทั่วไปซึ่งผู้รับอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์และทิ้งบัตรหลังจากได้รับ เปลี่ยนเป็นบัตรส่งความสุขพร้อมความรู้ (ส.ค.ร.) ซึ่งเพิ่มคุณค่าโดยการเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนให้แก่ผู้รับ

บัตร ส.ค.ร. นี้ถูกจัดทำออกมาในรูปแบบของบัตรอวยพร 3 พับ โดยผู้รับสามารถตัดหรือฉีกส่วนสุดท้ายสามารถออกมาใช้เป็นบัตรเข้าฟังงานสัมมนา ATIC @Bangkok (Asia Traders & Investors Convention) อันเป็นงานสัมมนาทางด้านการเงินและการลงทุนระดับนานาชาติที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ 12-13 มกราคม 2551 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภายในงาน ATIC @Bangkok 2008 นอกจากนักลงทุนจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาให้ความรู้แล้ว ยังมีโอกาสได้ปรึกษาด้านการลงทุนกับปรมาจารย์ทั้งหลายในโซนคลินิกนักลงทุน อาทิ นายรณกฤต สารินวงศ์ เจ้าของฉายา “เด็กแนว”, นายอินทัช ขจรฤทธิ์ นักลงทุนผู้มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และ นายกีรติ ลักษมีกีรติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บล.ซีมิโก้ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถหาซื้อ ส.ค.ร. ได้ที่ ศูนย์หนังสือซีเอ็ด เคาน์เตอร์ธนาคารไทยธนาคาร ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บล.พัฒนสิน สาขาย่อยในศูนย์การค้าเอสพลานาด