พัฒนาบริกรอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี

คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC IBIZ 4 ) หน่วยงานที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการภาคเอกชนโดยตรง ในการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้ก้าวไปสู่ความแข็งแกร่ง ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้จัดอบรมสัมมนา โครงการสร้างบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม ประเภทผู้ให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจ ให้กับบริกรผู้ให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้