บอดี้ โกลฟ เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก (BGT)

คุณนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Body Glove) พร้อมด้วย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ คุณชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ บริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ชื่อย่อ “BGT”